logo

Xuất khẩu

Đưa sản phẩm đến
Các nước CIS
Châu Âu
Châu Á
Châu Phi
Danh mục
Thịt heo
Sản phẩm được cung cấp ra thị trường nước ngoài đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn vệ sinh. Thông tin chi tiết về các loại sản phẩm của chúng tôi được trình bày trong danh mục.
Cổ heo đông lạnh
Mỡ lưng heo đông lạnh
Nạc vai không xương, không da đông lạnh dạng khối
Nạc vai không xương, không da, đông lạnh
Thăn lợn đông lạnh
Thăn sườn lợn đông lạnh
Thịt đùi heo rút xương, không da, đông lạnh
Ức heo rút xương có da đông lạnh
Ức heo rút xương có da đông lạnh (IVR)
Ức lợn trên xương có da đông lạnh
Tải xuống toàn bộ danh mục
PDF, 4 Mb
Nội tạng lợn và Niêm mạc
Свиная аорта
Свиная гузенка
Свиная кудрявка
Свиная шкура
Свиная шкура от голов (маска)
Свиная щековина
Свиной мочевой пузырь
Свиной язык
Свиные губы
Свиные желудки
Свиные задние ноги
Свиные передние ноги
Свиные пятачки
Свиные уши
Свиные хвосты
Tải xuống toàn bộ danh mục
PDF, 4 Mb
Xương heo
Свиная бедренная кость
Свиная плечевая кость
Свиная реберная кость
Свиное подлопаточное ребро
Свиной лопаточный хрящ
Свиные ребра
Tải xuống toàn bộ danh mục
PDF, 4 Mb
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận GOST
Giấy chứng nhận GOST
Giấy chứng nhận SGT
Liên hệ hỗ trợ xuất khẩu
Pepelyshev Evgeny Yurievich
Giám đốc thương mại
Stolper Stanislav Alexandrovich
Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

Thông tin phản hồi
Họ và tên*
E-mail*
Số điện thoại*
Ghi chú
Sign up for an internship
Surname*
Name*
Middle name
Place of residence*
Attach resume (DOC, PDF, no more than 2 MB)
E-mail*
Số điện thoại*
Account
Education*